top of page

ATATÜRK: Akıl, İffet, Dikkat, Metodoloji En Büyük Sermayedir.

Ayhan Kızıltan, ben@ayhankiziltan.com, Mersin 12 Kasım 2023


Uğurola Mersin, uğurola Türkiye,

Atatürk’ün tam 100 yıl önce doğrudan İş Bankası İdare Meclisine söyledikleri:

Sermayenin azlığına bakarak cesaretiniz kırılmasın! Böyle kurumlar için en kuvvetli sermaye, zekâ, dikkat, iffettir; teknik ve metodik çalışmasını bilmektir. Bu inançla işe sarılınız, mutlaka başarırsınız!"

"Bu işte başarı kazanmayı, eğer şahsî bir onur meselesinden daha ileri, millî bir gurur, millî bir onur meselesi yaparsanız çalışmak için, amacınıza ulaşmak ve daha yükselmek için muhtaç olduğunuz ateşi, enerjiyi bol bol yüreklerinizde bulacaksınız.

Hayatta nasıl başarılı olunacağını Atatürk bu sözleriyle ortaya koymuş; akıllı olabilirsiniz, dikkatli olabilirsiniz, sistemli çalışabilirsiniz ama iffetsiz olursanız başarınız haramdır…

Yani bu dört hasletin tamamını birden barındırmanız gerekiyor kişiliğinizde; anlayan anlasın…

ANAYASA…

Bir bu eksikti!

Ben hukukçu değilim ama bana mantıksız geliyor Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi Üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması. Türkiye Cumhuriyeti’nde kaos yaratabilir bu tutum.

İşine gelmeyen kararlara dayanan her kurum, bir diğer kurum için suç duyurusunda bulunabilir; Türkiye kilitlenebilir.

Anayasa, milletin tamamıyla arzularını ve meclisin mahiyetini ve gerçek şeklini gösterir bir kanundur.

Anayasa, bir devletin yönetim biçimini belirtir. Toplumların ülke üzerindeki egemenlik haklarının, bireylerin temel haklarının hangi koşullar altında devlet tarafından kullanılabileceğini belirleyen temel kanunlardır. Devletin temel kurumlarının nasıl işleyeceğini belirler.

Yoksa Cumhurbaşkanlığı Sisteminin getirdiği yetkiler de mi yetmiyor???

Ne yapılmak, nereye varılmak isteniyor???

Şeffaf bir Türkiye Devleti istiyoruz…

Türkiye Cumhuriyeti’nin yolundan saptırılmamasını istiyoruz…

EKONOMİ…

IMF Birinci Genel Müdür Yardımcısı Gita Gopinath dikkat çekiyor: Tüm harcamaları borç yoluyla finanse etmenin çekiciliğine direnilmelidir. Birçok ülkede maliye politikaları sürdürülemez bir yoldadır.

Bizim gibi birçok ülke borç batağında ve ödemek için yine borç arıyor.

Bir tarafta Hazine ve Maliye Bakanı ile Merkez Bankası Başkanı Arap Ülkelerinden sonra Batı Ülkelerinde para ararken, özür dilerim yatırımcı ararken, diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti Yargı Kurumları arasındaki çekişme bu çabaları çok olumsuz etkilemez mi?

Zaten İsrail-Filistin arasındaki çatışma bizi arada bıraktı; ne ona ne de ona yaranamıyoruz…

Dünya’yı dize getirip hizaya çekmeye çalışacağımıza ekonomik sorunlarımızı dize getirelim acil olarak önce.

Esnaflarımızı, firmalarımızı, dostlarımızı dolaşıp sohbet ediyorum sık sık…

Piyasanın nabzını tutmaya çalışıyorum, hiç de iç acıcı değil sohbetler.

Bir an önce ekonomiye odaklansak diyorum, sokaklar böyle istiyor.

Sokaklar daha çok şeyler istiyor, onları da yazacağız…

GENÇLER…

Atatürk’ün söylediği gibi sermayesi akıl, dikkat, dürüstlük olan, teknik ve sistemli çalışma becerisi olan gençler!

Siyasette olun, sivil toplum kuruluşlarında olun, sosyal ve kültürel etkinliklerin içinde olun, yatırımcı olun, sanayici olun, iş insanı olun, teknokrat olun, bürokrat olun, memur olun, işçi olun, öğretmen olun, doktor olun, mühendis olun, sanatçı olun, aile olun, ana baba olun, olun ama akıllı, dikkatli, dürüst olun, teknik ve sistemli çalışıyor olun…

Bu hasletleri olan fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür gençlere gereksinimi var bu Türkiye’nin…

Cumhuriyet’in payidar olması sizlere bağlı!


Hoşça kal Mersin, haftaya yine buradayız…

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page