top of page

ENGEL OLMA BAŞKA İHSAN İSTEMEM

Ayhan Kızıltan, ben@ayhankiziltan.com, Mersin 04 Aralık 2024


Uğurola Mersin, uğurola Türkiye,

Dünya adeta bir engelli koşu parkuru…

Bu engeller arasında yine de yaşamı severek yaşamaya çabalıyoruz.

Fiziksel engeli olmayan insanların bile zaman zaman günlük hayatta zorlandığı ortamlarda fiziksel engelli insanlarımızın çektiği zorlukları, sıkıntıları anlamamak olası değil.

Bir kaza sonucu, ya da bir hastalık sonucu bir uzvunu kaybedip sonradan fiziksel engelli durumuna gelen insanlar doğuştan fiziksel engelli olanları daha iyi anlarlar.

Engelleri oluşturup koyanlar, kentleri, yaşam alanlarını engellerden temizlemeyenler ya da temizleyemeyenler sanki engelleri aş da gel diyor…

Yapay zekanın, dijitalleşmenin, teknolojinin her şeyden önce uygarlığın bu kadar geliştiği (acaba?) çağımızda fiziksel ve zihinsel engelli yetişkinler ve çocuklar için dünyayı pekala sıfıra yakın engelli hale getirebiliriz.

Ama fiziksel ve zihinsel engeli olmayanların köşeleri tutmuş insanlar tarafından önlerine konulan engelleri, bazılarının kişisel hırs ve çıkarları uğruna alçak gönüllü ve iyimser insanların önlerine çıkardıkları engelleri, zenginin fakiri engellemesini, güçlünün güçsüzü engellemesini, erkeğin kadını engellemesini nasıl önleriz bilemiyorum…

ENGELSİZ YAŞAM GERÇEKTEN OLASI MI?

Her şeyden önce insanca düşünmeliyiz…

Kafalarımızın içindeki engelleri kaldırmalıyız bir kere…

Dünyayı her insan için, daha ötesi her canlı için daha yaşanası bir yer yapmalıyız.

Benim ilkokulda öğrendiğim ve hiç aklımdan çıkaramadığım bir söz var: Benim özgürlüğüm bir başkasının özgürlüğüne engel oluyorsa, benim özgürlüğüm orada biter.

Engellerin kalkması için tabii ki yasal düzenlemeler yapılmalı, ama toplum engellerin kaldırılmasını özümsemelidir.

Tam da yerel seçimlerin öncesinde engelsiz yaşam olgusu daha önemli hale geldi…

Adaylar için belediyecilikte engelsiz kentler başat gündem olmalıdır.

Öncelikle tüm belediyelerin meclislerinde engelli vatandaşlarımıza yer verilmeli; bunun için de duyurular yapıp görevlere istekli olacakların başvurmaları sağlanmalıdır.

Gereksinimleri en iyi bilenler bizzat onlardır, engelsiz kentler için en iyi fikirler, projeler onlardan gelecektir.

Hemen her meslekten, özgüveni yüksek, zeki, çalışkan fiziksel engelli insanlarımız var.

Engellerin kaldırılmasında bu işbirliği önemli bir unsur olacaktır.

Engelleri sloganlarla, yapılan bazı işlerin boy boy fotoğraf çekip reklam amacıyla teşhir edilmesiyle kaldıramayız.

Bu yapılanlar, yapması gerekenlerin zaten yapması gereken işlerdir…

Engelsiz yaşam, temiz çevre, güvenli kentler üçlüsü mutlu ve huzurlu yaşayan insanlar oluşturacaktır…

Engelsiz yaşamı artık bir dilek olmaktan çıkartıp gerçekleştirmeliyiz.


Hoşça kal Mersin, haftaya yine buradayız…

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page