top of page

GRİ LİSTEDEN ÇIKTIK; YİNE TOZ PEMBE LİSTEYE Mİ GİRİYORUZ?

Ayhan Kızıltan, ben@ayhankiziltan.com, İMECE Gazetesi, Mersin 01 Temmuz 2024

Uğrola Mersin, uğrola Türkiye…

FATFT
FATFT Gri Liste

Gözümüz aydın!

Türkiye Gri Listeden çıktı.

Girdiğimiz gibi çıkmasını da biliriz yani

Nasıl girdiysek artık?

26-28 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılan FATF Genel Kurulunda Türkiye ile Jamaika Gri Listeden çıkartıldı. Bu iki ülke artık Arttırılmış İzleme kapsamında olmayacak.

Mali Eylem Görev Gücü (FATF - The Financial Action Task Force) küresel kara para aklama ve terörün finansmanı gözlemcisidir.

Yasa dışı faaliyetleri ve topluma verdikleri zararları önlemeyi amaçlayan uluslararası standartları belirleyen uluslararası bir kurumdur.

Kara (Black) ve Gri (Grey) olarak iki bildiri yayınlar bu kurum.

Kara Liste: Eylem Çağrısına Tabi Yüksek Riskli Ülkeler.

Bu bildirim (önceden "Kamu Açıklaması" olarak adlandırılıyormuş), kara para aklama, terörün finansmanı ve nükleer silahların yayılmasının finansmanıyla mücadele konusunda ciddi stratejik eksiklikleri olan ülkeleri veya yetki bölgelerini tanımlıyor.

Kara listede Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, İran ve Myanmar var.

Gri Liste: Arttırılmış İzleme Altındaki Hükümetler.

FATF tarafından kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede yetersiz kalan ülkeleri belirlemek amacıyla oluşturulan bir liste. Kuruluş, bu listeye giren ülkelerle bu alandaki eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar yapıyor.

Gri listede Bulgaristan, Burkina Faso, Kamerun, Hırvatistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Haiti, Kenya, Mali, Monako, Mozambik, Namibya, Nijerya, Filipinler, Senegal, Güney Afrika, Güney Sudan, Suriye, Tanzanya, Venezuela, Vietnam ve Yemen var.

Rezerv yükseltmek için Mevlana gibi “kim olursan ol, yine gel” mantığından vazgeçeriz.

Bundan sonra umarım dikkatli oluruz; kara paranın Türkiye’nin varlıklarını ele geçirmesini engelleriz.…

İki önemli sorunumuz daha var: Yolsuzluk ve rüşvet

Kara paranın oluşmasını sağlayan da bu iki unsur zaten; Yolsuzluk ve Rüşvet

Bunları nasıl önleyebiliriz?

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMİN PARLAYAN YILDIZI TMMOB OLMALI…

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği mühendis, mimar ve şehir plancıları meslek gruplarından oluşan 24 odanın oluşturduğu Türkiye’nin en güçlü, en yetkin ve etkili birliğidir.

TMMOB’ni oluşturan odalar: Bilgisayar Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Fizik Mühendisleri Odası, Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası, Gemi Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İçmimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası, Metalürji ve Malzeme Mühendisleri Odası, Meteoroloji Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Orman Mühendisleri Odası, Petrol Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Şehir Plancıları Odası, Tekstil Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası.

Bilim burada, Teknoloji burada, Mühendislik burada, Mimarlık burada, Şehir Plancılığı burada…

Planlar, hesaplar, çizer, teknoloji üretir, araştırır geliştirir, sanayi ürünü üretir, tarım üretimi yapar, inşa eder, işletir, yönetir…

Taşın altında hep TMMOB Üyelerinin elleri vardır.

Meslek Örgütleri ve Sivil Toplumun gücünü, bilgisini, yeteneğini gözardı etmek bir ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür.

Önümüzdeki dönem TMMOB gibi etkin ve yetkin meslek örgütleri ile liyakatli yöneticilere sahip sivil toplum örgütleri artık ağırlıklarını hissettirmelidirler.

Hesap kitap, teknik, bilgi, teknoloji, plan, program ne varsa ülkenin ve toplumun yararı ve gelişmesi için daha etkili bir şekilde ortaya koymalıdır TMMOB

Siyasetçiler için bulunmaz bir nimettir TMMOB

Mesleki bilgi ve tekniği ön plana çıkartan, üyelerinin arkasında sıkı duran ve kamudaki üyelerini sıkı denetleyen bir TMMOB ülkenin geleceğine çok büyük katkı sağlar.

Tabii ki TMMOB siyaset de konuşacaktır, siyaseti ve siyasetçiyi bilgilendirip yönlendirecektir de, ekonomi de konuşacaktır, toplumsal konularla da ilgilenecektir, emeği ve emekçinin haklarını da savunacaktır, işçi işveren arasındaki yakınlaşmayı sağlamak için de çaba harcayacaktır, emek ve sermayenin ürettiği katma değerin adilce paylaşılmasına da katkı koyacak politikalar ortaya koyacaktır, hükümetlere ve belediyelere yapıcı eleştirilerini yapıp önerilerde de bulunacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti’ni de koruyup kollayacaktır! Bu birinci görevidir.

Bunların hepsini yapabilecek en yetkin kurumdur TMMOB!

Siyasetçilerin kamuda çeşitli makamlarda görev yapan TMMOB Üyelerini yozlaştırmalarına da izin vermeyecektir

Yapılan tüm kamu ihalelerinin teknik ve idari şartnameleri, ihalelerin ve satınalmaların yapılması, işlerin kontrol edilmesi, bütçelerin hesaplanması, planlamalar, vs. tüm işler TMMOB Üyesi görevliler tarafından yürütülmektedir.

İşte burada siyasetçilerin kamuda görev yapan TMMOB üyelerini baskı altına alıp, görevden alma, tayin etme, vs. gibi tehditlere maruz bırakmalarını önleyecek bir mekanizma kurulmalıdır.

Siyasetçinin usule uygun olmayan isteklerine ve baskılarına boyun eğmedikleri takdirde arkalarında güçlü ve sıkı bir TMMOB’un olduğunu bilmeliler.

TMMOB aslında hükümetler, belediyeler ve kamu kurumları için bulunmaz danışmandır; üstelik çok da ekonomiktir

Haydi TMMOB’a bağlı odaların üyeleri odalarınıza sahip çıkın…

Odalarınız güçlensin…

TMMOB güçlensin!

Türkiye’nin parlayan yıldızı olsun!

Türkiye güçlensin!

Hoşça kalın, haftaya yine buradayız…

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page