top of page

MERSİN KENTİNİN KESİN ÇÖZÜM BEKLEYEN TEMEL SORUNLARI

Güncelleme tarihi: 30 Nis

Yeni seçilecek Mersin Büyükşehir Belediye Başkanının kesin çözüm sağlaması gereken bazı Temel Sorunlar var; bu temel sorunlar çözülürse Mersin ileriye yönelik daha kalkınmacı planlar yapabilir.

Mersin Kentinin kesin çözüm bekleyen temel sorunları nelerdir?

SEL SORUNU
TRAFİK SORUNU
SEKTÖREL TİCARET/SANAYİ SİTELERİNİN YAPILMASI
GÖÇ PLANLAMASI
BAŞLAMASI VE BİTİRİLMESİ BEKLENEN DEVLET YATIRIMLARININ TAMAMLANMASI

Bu sorunların ilk üçünün kesin çözümü BÜTÜNSEL KENTSEL DÖNÜŞÜM PLANI yapılması ve uygulanması ile sağlanabilir.

Göç Planlaması sorunu öncelikle insani düşünerek ve kentin geleceği dikkate alınıp planlanarak çözülebilir.

Bekleyen Devlet Yatırımları sorunu ise Belediye Başkanının önderliğinde Siyasi Parti Gözetmeksizin Kent Dinamiklerinin topyekûn kararlı uğraşıları ile çözülebilir.

Sel Sorunu, Trafik Sorunu ve Sektörel Ticaret/Sanayi Bölgelerinin yapılması bence birlikte çözülmesi gereken üç temel sordur; çözüm sağlanmazsa Mersin yaşanması çok sıkıntılı bir kent olur.

Birlikte çözülmesi gereken derken güzergah ve yer seçimleri üç unsurun da birbirine olan etkisi düşünülerek planlanması gerekiyor.

Bu üç temel sorunun çözülmesini sağlayabilecek bazı proje fikirlerimi, Mersin İmece Gazetesinde yayınlanan, “Mesela Diyorum” başlıklı seçime özel yazı dizimde belirtmiştim.

Bu projeleri biraz daha ayrıntı vererek aşağıda yazdım.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ GÖZLEM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Geçmiş tarihlere yönelik araştırmalar yapılarak ilimizin tamamının coğrafi ve jeolojik durumları, imarlaşma gelişimi ve doğal olayların İstatistiksel Kayıtları alınacaktır.

BÜTÜNSEL KENTSEL DÖNÜŞÜM

Uydu Görüntüleri Gözlem ve Araştırma Merkezi, kent merkezinin Bütünsel Kentsel Dönüşüm Planlarının yapılmasında etkin olarak kullanılacaktır. Bu planda Mersin Kenti adalar bazında uygulanacak değişim planı ile yollar genişletilecek, yeşil alanlar arttırılacak, otopark alanları oluşturulacak, kanalizasyon sistemleri düzenlenecek, dayanıklı binalar yapılacak…

Yine bu verilerin değerlendirilmesiyle, Sel Yataklarının belirlenmesinin yanısıra Kentin Hava Alması ve Kent İçi Trafiğini yataydan dikeye dengeli bir şekilde yönlendirmek için Deniz-Dağ doğrultulu olarak Otoyola bağlanan EKSPRES BULVARLAR planlanacaktır.

Bu bulvarların altyapısında yağmur sularının doğrudan denize yönlendirecek Ana Yağmur Kanalları olmalıdır.

Ekspres Bulvarlar kent içi trafiğini rahatlatacağı gibi sel sularının doğrudan denize ulaşmasını da sağlayacaktır.

SEL SUYU AKTARMA POMPAJ TESİSLERİ

Uydu Görüntüleri Gözlem ve Araştırma Merkezindeki çalışmalar ışığında aşırı su birikiminin olduğu noktalarda sel sularının pompajla Ana Yağmur Kanallarına aktararak sel baskınlarının engellenmesini sağlamak için uygun konumlarda jeneratörle de çalışabilen Sel Suyu Aktarma Pompaj Tesisleri projelendirilmelidir.

Neden pompajla aktarılacak sular? Çünkü kentin sahil bölgelerinde deniz ve kara arasındaki kot farkları çok düşüktür ve kanal sistemlerinin boşaltım noktaları hemen hemen denizle aynı seviyede ya da altında kalmaktadır.

SEL BOŞALTIM KANALLARI

Uydu Görüntüleri Gözlem ve Araştırma Merkezinde Mersin ilinin her noktası geçmişe doğru araştırılıp incelenerek özellikle aşırı yağışlarda oluşan sel sularının biriktiği yerler ve akış güzergahları belirlenip bu güzergahlara göre Sel Boşaltma Kanalları projelendirilmelidir.

Mersin genelde denize paralel yatay bir doğrultuda yapılaşmaktadır, dolayısıyla kentin ana cadde ve bulvarı hep denize paraleldir. Aşırı yağışlarda bu yatay yollardaki refüj ve kaldırımlar suyun denize ulaşmasını engellemektedir ve yollarda su birikimine neden olmaktadır. Suyun akışını engelleyen bu refüj ve kaldırımların altından açılacak basit kanal sistemleri suyun yollarda birikimini engelleyecektir.

SEKTÖREL TİCARET/SANAYİ SİTELERİNİN YAPILMASI

Mersin Doğu-Batı arası kuş uçuşu yaklaşık 235 km (sahil uzunluğu 321 km), Kuzey-Güney arsı kuş uçuşu yaklaşık 110 km’dir.

Yalnızca Mersin Kent Merkezinde değil 13 ilçesinde de yörenin öne çıkan sektörlerine uygun olacak konumlarda ve bu sektörlerin gelişimine yönelik Sektörel Ticaret ve Sektörel Sitelerin planlanması ve kurulması gerekmektedir.

Mersin sınırları içerisinde önemli maden yatakları da bulunmaktadır.

Örneğin mermer, genelde mermer ocaklarından blok olarak çıkartılıp ihraç edilir. İhraç edilen ülkelerde işlenip bize işlenmiş ürün olarak geri döner; yani katma değeri ihraç ettiğimiz ülkeye sağlar.

Madenlerimizin yoğun olarak çıkarıldığı bölgelerde maden ve mermer işleyecek sanayi bölgeleri kurulursa bu yeraltı kaynaklarımızdan sağlanacak katma değer kentimizde kalır.

Mersin ili toprakları genelde tarıma elverişli olduğundan sanayi arazisi üretmekte zorlanıyoruz.

Çok geniş alanlara gereksinim duyan sanayi yerine teknoloji üreten, katma değer sağlayan ve bölgemizin ürünlerini işleyen Yüksek Teknoloji Bölgeleri (High-Tech Technology Zones) planlamalı ve kurmalıyız.

Kentimizi yönetmeye talip olanlar çok yönlü düşünmelidir, yalnızca sosyal yardımlarla seçim kazanmaya odaklanmamalıdır.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page