top of page

BÖLÜM 2 - İLK 100 GÜN PLANI, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OLSAYDIM…

Güncelleme tarihi: 1 May

İLK 100 GÜN PLANI
İLK 100 GÜN (Başlıcaları)
TÜM İLDE HUZURLU BİR İŞBİRLİĞİ ORTAMI
 • Kentte kurumlar arası diyalog ve işbirliğini oluşturacak adımlar atılacak ve Kurumlar arası İşbirliği kurumsal bir yapıya dönüştürülecektir.

 • Belediyeler arasındaki çekişme ve zıtlaşma zihniyetini ortadan kaldırıp hangi ilçe hangi siyasi partiye mensup olursa olsun tüm belediye başkanlarının bir ekip haline gelmesi sağlanacaktır.

 • Büyükşehir ve İlçe Belediye Meclislerinin Mersin’in çıkarları doğrultusunda kardeşlik, birlik ve uzlaşı içinde Mersin Kültürüne yakışır bir şekilde görev yapması sağlanacaktır.

 • Kentin tanıtımına yeterli bir bütçe ayırıp yurtiçi ve yurt dışında tanıtımı için seferberlik ilan edeceğiz.

 • İnsanların din, inanç, etnik köken, memleket gibi hassas değerlerini kullanmayan bir tutumla görev yapacağız.

 • Siyasi ikbal ve nüfuz elde etmek uğruna yapılan ayrıştırmalar ve kavgalar sona erdirilecektir.

İHALE VE SATINALMA SİSTEMİ
 • Şeffaf, eşit rekabet ortamı sağlayan, idare yetkililerinin ve isteklilerin birbirlerini etkileyemeceği, dışarıdan müdahalelerin yapılamayacağı, kayırma ve kollamanın olamayacağı bir İhale ve Satınalma Sistemi kurulacaktır.

 • Belediyenin kaynakları rantabl, adaletli ve titiz bir şekilde kullanılacaktır.

 • İhale mafyası oluşmasına ortam sağlayamayacağız.

 • Kentimizi alın teriyle, dürüstlükle, doğru yoldan para kazanılan ve yatırım yapılan bir kent haline getireceğiz.

İLDEKİ DEVLET YATIRIMLARI
 • İlimizde bir türlü bitirilmeyen ve yapımına başlanmayan Devlet Yatırımlarının kısa sürede tamamlanması ve başlanması için Büyükşehir Belediyesi, Siyasi Partiler ve Mersin Milletvekilleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve tüm Mersin ilinin gücünün biraraya gelmesiyle oluşturulacak Mersin Gücü Lobisi devreye girecektir.

GÜNLÜK YAŞAM KOLAYLAŞACAK
 • İlk 100 günde kent içinde yaşamı kolaylaştıracak ve güvenli dolaşımı sağlayacak çalışmalar yapılacaktır.

 • Kentimizde hafif şiddetli yağışlar bazı noktalarda ve bölgelerde aşırı su birikmesine neden olmaktadır. Zaten bildiğimiz ve uydu haritalarından da belirleyeceğimiz bu noktalarda ufak dokunuşlarla suyun denize doğru akışını engelleyen orta refüjler ve kaldırımlar düzeltilerek suyun birikmesi engellenecektir.

 • Yaya geçitleri standartlara uygun olarak yeniden düzenlenerek yayalarımızın yoğun trafik içinde güvenli ve rahat bir şekilde karşı kaldırıma geçmeleri sağlanacak.

 • Yaya kaldırımları yayaların güvenli ve rahat şekilde yürümelerinin sağlanması amacıyla araçlar ve işyerleri tarafından işgal edilmemesi yönünde önlemler alınıp çağdaş ve düzenli bir duruma getirilecektir.

 • Toplu Taşıma Durakları (Belediye Otobüsleri, Halk Otobüsleri ve Dolmuşlar) yeniden düzenlenerek yaya yolculuk yapanların araçlara güvenli ve rahat şekilde binmelerinin sağlanacağı, güzergahtaki trafik akışını ve düzenini bozmayacak bir yapıya kavuşturulacaktır.

 • Kentteki tüm toplu taşıma sistemi içinde görev yapan Halk Otobüsleri ve Dolmuşlarda disiplinli ve uygar bir sistem kurulacak. Farklı hatlardaki Halk Otobüsü ve Dolmuşların yolcu kapmak amacıyla birbirlerine şiddet uygulamalarına son verilecektir.

 • Tüm kentte huzurlu ve güvenli bir ortamın sağlanması için Valilik ve Emniyet Müdürlüğü ile sıkı ve samimi bir diyalog kurulacaktır.

 • Kent içi trafiğinin düzenin sağlanması için Trafik Ekiplerinin önemli kavşak ve caddelerde sürekli denetim ve yönlendirme yapmaları sağlanacaktır.

 • Okullarımızın önleri öğrencilerimiz ve bölgeden geçenler için okul başlangıç ve dağılış saatlerinde çok karmaşık ve tehlikeli bir ortam oluşuyor. Düzen olmayan kargaşa bir ortamda servis araçları ve özel araçlar öğrencileri toplamaya çalışıyor, veliler endişe içinde çocuklarını bekliyor.

 • Madde satıcılarının önlerinin kesilmesi için seferberlik oluşturacağız.

 • Okulların etrafındaki yollar ve alanlar güvenli bir düzene kavuşturulacaktır.

 • Kentimizde yaşayan herkesin demokrasi çerçevesinde kurallara uyması sağlanacaktır.

 • Alın teriyle para kazanan kayıtları muntazam olan işyerleri huzur içinde ekmeklerini kazanacak ortamı bulacaktır.

 • Kayıt dışılıkla ciddi mücadele edilecektir.

 • Kentimize olan göçün kontrolü ve planlaması sağlanacaktır.

 • Kentin Kuzeyi-Güneyi, Doğusu-Batısı eşit oranda ve kalitede hizmet alacaktır.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page