top of page

YAPAY AKILLA İŞLER KOLAYLAŞACAK MI, ÇETREFİLLEŞECEK Mİ?

Güncelleme tarihi: 24 May

Ayhan Kızıltan, ben@ayhankiziltan.com, İMECE Gazetesi, Mersin 20 Mayıs 2024


Uğrola Mersin, uğrola Türkiye…

Dünyayı, yaşamımızı farklı yönlere götürecek, temelden değiştirecek bir Teknolojik Olguyla karşı karşıyayız…

Adeta bir devrimin ortasındayız: YAPAY AKIL!

Ama Türkiye bunun farkında mı?

Türkiye gündemini izleyenler kolaylıkla anlayabilir farkında olup olmadığımızı…

Bizi yönetenler YAPAY AKIL DEVRİMİNİN farkındalar mı?

Bunu anlayacak yeterlilikteler mi?

Onlar yalnızca devletin sağladığı yetkileri kullanıp, çıkardıkları özel yasalarla iktidarlarını sürdürme peşinde…

Türkiye’nin geleceğini kimsenin düşündüğüne inanmıyorum artık!

YAPAY AKIL…

Çocuğunuzun bir kompozisyon yazma ödevi var…

Çocuğunuza hadi çocuğum bitir şu kompozisyon ödevini yatma vaktin geliyor dediğinizde; çocuğunuz endişelenme anneciğim, yapay akıl ile bir saniyeler içinde yaparım, olur biter diye yanıtlarsa sizi?

Aynı şekilde fizik, matematik, geometri konusundaki problem ödevlerini de yapay akla yaptırırsa?

Ya da çok inandığınız bir siyasi lideri yapay akılla soruşturmak istediniz?

Çok inandığınız o lider hakkında ona konduramadığınız bir bilginin gerçek olduğunu gördünüz, sizi psikolojik olarak nasıl etkiler?

Ya da tersi…

Her şey parmaklarınızın ucuyla tuşlara dokunarak karşınızda hazır olursa?

Sevgilinize bir şiir yazmak istiyorsunuz ama böyle bir yeteneğiniz yok.

Ve soruyorsunuz yapay akla sevgilime bir şiir yazar mısın diye ve tabi deyip hemen size dizeleri döktürüyor…

Siz de bunu mesaj olarak iletiyorsunuz sevgilinize…

Mühendissiniz, tasarımını yaptığınız bir makine parçasında kullanmak üzere dayanımı çok yüksek ve çok yüksek ısı altında ve çok yüksek devirde dönerek çalışacak bir malzemenin alaşımını soruyorsunuz.

Size alaşımı malzeme yüzdeleriyle veriyor.

Yaşamın her alanında devreye girecek YAPAY AKIL.

Dünya yapay aklın getireceği birçok olumsuzluğun nasıl giderileceğini de tartışıyor, çözmeye çalışıyor aynı zamanda.… 

BU YAZININ AŞAĞIDAKİ “YAPAY AKLA SORDUM…” BÖLÜMÜ YAPAY AKIL TARAFINDAN YAZILMIŞTIR.

YAPAY AKLA SORDUM…

Ben:

Türkiye'nin en önemli problemleri nedir YAPAY AKIL?

Yapay Akıl:

Türkiye'nin en önemli problemi konusunda farklı görüşler bulunabilir. Ancak genel olarak aşağıdaki konular Türkiye'nin karşı karşıya olduğu önemli sorunlardan bazılarıdır:

 1. Ekonomik Sorunlar: İstikrarsızlık, yüksek enflasyon, işsizlik ve gelir eşitsizliği gibi ekonomik sorunlar Türkiye'nin önemli bir problemidir.

 2. Terör Sorunu: PKK, FETÖ ve diğer terör örgütleriyle mücadele etmek Türkiye için büyük bir meseledir. Terör saldırıları ülkenin güvenlik ve istikrarını tehdit etmektedir.

 3. Demokratikleşme: Demokratik ilkelerin tam anlamıyla yerleştirilememesi, ifade özgürlüğüne getirilen kısıtlamalar ve adalet sisteminde yaşanan sorunlar Türkiye'nin demokratikleşme sürecindeki zorlukları temsil eder.

 4. Suriyeli Mülteciler: Suriye iç savaşı nedeniyle Türkiye'ye sığınan milyonlarca Suriyeli mülteci ülkenin kaynaklarına büyük bir yük getirmektedir.

 5. Eğitim Kalitesi: Eğitim sistemindeki kalite eksiklikleri, okullardaki altyapı sorunları ve eğitimdeki fırsat eşitsizlikleri de Türkiye'nin önemli problemlerindendir.

 6. Yolsuzluk ve Şeffaflık: Yolsuzluğun yaygın olduğu düşünceye ilişkin kaygılar vardır ve şeffaflığın sağlanması gerekmektedir.

Bu listede yer alan meseleler dışında da çeşitli sorunların bulunduğunu unutmamak gerekir. Öncelik sıralaması kişiye göre değişebilir, ancak bu başlıklar genellikle ülkedeki en önemli problemleri yansıtmaktadır.

Ben demiyorum, YAPAY AKIL diyor

İkinci sorumu sordum; Devletin TASARRUF yapması nasıl sağlanır YAPAY AKIL?

Yapay Akıl:

Devletin tasarruf yapması için aşağıdaki bazı önlemler alınabilir:

Bütçe Disiplini: Devletin harcamalarını kontrol altında tutmak için bütçe disiplini sağlanmalıdır. Harcamalar, gelirlerle dengeli bir şekilde planlanmalı ve gereksiz harcamalardan kaçınılmalıdır.

 1. Verimli Kamu Yönetimi: Kamu yönetimi verimliliğinin artırılmasıyla birlikte israftan kaçınılabilir ve tasarruf sağlanabilir. Bürokratik süreçlerin basitleştirilmesi, yolsuzluğun önlenmesi ve kaynakların etkin kullanımının teşvik edilmesi bu noktada önemlidir.

 2. Gelir Çeşitlendirmesi: Devletin gelir kaynaklarını çeşitlendirmesi de tasarruf yapma açısından önemlidir. Sadece belirli bir sektöre bağımlı olmak yerine farklı sektörlerdeki potansiyel gelirlere odaklanılmalıdır.

 3. Maliyet Kontrolü: Devlet harcamalarında maliyet kontrolünün sağlanması da tasarruf yapmada etkili olabilir. Tedarik zinciri yönetimi, pazarlık gücü kullanımı, verimli teknoloji kullanımı gibi maliyet düşürücü faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.

 4. Sübvansiyon Reformları: Sübvansiyon programlarının değerlendirilerek yeniden yapılandırılması veya kaldırılması da devletin tasarruf yapmasına yardımcı olabilir.

 5. Personel Giderleri Kontrolü: Personel giderleri genellikle devlet bütçesinin büyük bir kısmini oluşturur. Tasarruf amacına ulaşmak için personel sayısı iyice analiz edilmeli ve gereksiz personelden vazgeçilme kararı alınabilir. Ayrıca personele ödenen ücrette indirimler gerçekleştirebilme ya da performansa dayalı ücret sistemleri getirebilme yoluna gidilebilir.

Bu tedbirler ile devlet daha sürdürülebilir bir şekilde finansal durumunu koruyarak tasarruf elde edebilir.

BUNDAN SONRAKİ BÖLÜMLER ALLAH VERGİSİ AKILLA YAZILMIŞTIR.

TASARRUF…

Şimdilerde en güncel konu tasarruf ülkemizde…

Ekonomistlerin, uzmanların, halkın, hemen hemen herkesin fikri aynı:

ASIL TASARRUFU DEVLET YAPMALI!

Tasarruf nerde başlar?

Satın alırken başlar!

Bu herkes için böyledir…

Devlet kurumları için de,

Belediyeler için de,

Özel sektör için de,

Aileler için de, bireyler için de.

Kamu Kurumlarının nasıl Satınalma yapacağı bellidir.

Gereksinim duyulan işleri ve malzemeleri gerekçeleriyle birlikte planlarsınız.

Öncelik sırasına koyarsınız.

Teknik özellikleri ve şartlarınızı belirlersiniz.

İşin fiyat analizlerini ve piyasa araştırmasını yapıp tahmini bedel üretirsiniz.

Bütçenizde karşılığı var mı ve bütçeye uygun bir bedel mi?

Yani kaynak var mı?

Ülkenin ekonomik şartlarına uygun, şeffaf, adil ve eşit rekabet ortamı oluşturacak ve adrese teslim olmayan bir Satınalma ve Teknik Şartname hazırlayıp ihaleye çıkarsınız.

İhale için teklif veren firmaların o işle ilgili iş deneyim belgelerini, teknik kadrosunu, makine ve teçhizat listesini, işin mali külfetini karşılayabilecek ekonomik yapısını incelersiniz.

Ha bir de ihaleye işe fesat karıştırılmaması için tüm önlemleri alıp takibini yapacaksın…

Siyasetçilerin bürokratlara etki etmesini de önlersin…

Gayet şeffaf bir şekilde ihaleyi yaparsın ve işi alnının akıyla alan firma yapar.

ASIL TASARRUF, İŞİ SATIN ALIRKEN YAPILIR

Tasarruf Paketinin ayrıntılarını incelerken Cumhurbaşkanı Yardımcısı şöyle bir söz söylüyor:

"AZ KAYNAKLA ÇOK PROJE YAPACAĞIZ".

Yani artık Devlet de kabul ediyor kaynakları hesapsız harcadığını.

MERSİN İÇİN TEHLİKE…

ÖDENEKLERDE KESİNTİYE GİDİLİYOR

Harcama disiplini çerçevesinde deprem ve zorunlu harcamalar hariç mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10, yatırım ödeneklerinde ise yüzde 15 kesintiye gidiyoruz” açıklaması Mersin’i nasıl etkileyecek?

Zaten hep tasarrufta olan Mersin’deki Devlet Yatırımlarında tasarruf sürdürülecek mi?

Mersin’deki yatırımlar yalnızca Mersin için değil Mersin artalanında bulunan birçok ili de ilgilendiriyor ve tabii Türkiye ekonomisine de çok katkı sağlayacak projelerdir bu yatırımlar.

İtibardan çok ötedir bu yatırımlar…

Hoşça kalın, haftaya yine buradayız…

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page