top of page

MERSİN, AYRICALIKLI KENT

Güncelleme tarihi: 1 May

Ayhan Kızıltan, ben@ayhankiziltan.com, İMECE Gazetesi, Mersin 11/09/2023


Uğurola (merhaba) Mersin!

Ayrıcalıklı bir kentsin...

Senin kadar çok olanağı olan bir kent az bulunur doğrusu…

Burada Mersin'in bir türlü tamamlanmayan ve hayata geçirilmeyen önemli yatırımlarından söz etmeyeceğim.

Herkes biliyor…

Üzerinde durmak istediğim konu bu yatırımların yalnızca Mersin'i ilgilendirmediği...

MTSO Yönetim Kurulu Başkanlığım sürecinde birçok konuşmamda ve yazımda vurgulamıştım; Mersin yalnız kendine hizmet eden bir kent değil, geniş bir artbölgeye hizmet eden güçlü ekonomik kimlikleri olan bir kenttir.

Mersin'e yapılacak çoğu yatırım, artbölgesindeki illere de hizmet edecektir…

Görevden ayrılmamdan birkaç hafta önce OSBÜK Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Yönetim Kurulu Başkanı ve Konya geçen dönem Sanayi Odası Başkanı değerli dostum Memiş Kütükçü, OSBÜK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Başkanı Bekir Sütçü, bazı OSBÜK Yönetim Kurulu Üyeleri ile OSBÜK Denetim Kurulu Üyesi ve Mersin Tarsus Organize Sanayi Başkanı Sabri Tekli'nin odamızı ziyaretlerinde bu konuyu gündeme getirmiştim.

Mersin'deki önemli yatırımların tamamlanması ve hayata geçirilmesi için artık Konya, Karaman, Adana, Kahramanmaraş, Kayseri, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır gibi kentlerin de Mersin ile ortak hareket etmesi gerektiğini belirtmiştim; çünkü bu yatırımlar bu kentler için de yaşamsal yatırımlar.

Görüş birliğine varıp eylem planı hazırlamaya karar vermiştik.

Sonrası malum; görevden ayrılmam sağlanınca kaldı bu iş…

Bu yazım Mersin'in ve bu kentlerin dinamiklerini harekete geçirir belki…

rkiye plansız bir şekilde büyüyor; ama biz Mersin olarak ilimizi karış karış planlamalıyız.

Türkiye'de her şeyin yalnızca 3-5 metropolün dolaylarında kümelenmemesi gerekiyor.

İstanbul Sanayi Odası Meclis Toplantısına davet edilmiştim ve bu yönde bir konuşma yaptım İSO Meclisindeki Türkiye'nin büyük sanayicilerine…

Anadolu'da Mersin gibi olanakları sonsuz, Çukurova gibi dünyanın büyük ekonomi havzaları arasına girebilecek bölgeler olduğunu…

Sanayinin bu bölgelere kaydırılıp hem Anadolu'nun kalkınması hem de Türkiye'nin daha da güçlenmesi sağlanır…

Mersin'in bazı odak noktaları var; Kent Merkezi gibi, Mersin Limanı gibi, Çukurova Havalimanı gibi, Turizm Bölgeleri gibi, Nükleer Santral gibi…

Bu odakların dolaylarının hem bu tesislerin gereksinimlerini karşılayacak biçimde hem de kent ekonomisi, trafiği ve sosyal yaşamını kolaylaştırıp zenginleştirecek şekilde planlanması gerekiyor…

Mersin ilinin karış karış planlanması; nerelerde tarım, nerelerde sanayi, nerelerde lojistik, nerelerde turizm, nerelerde çevre, v.s. yatırımları ve projeleri yürütülebilir planlamalıyız…

İlk yazımda yazmıştım; etkileşimli bir köşe olacak diye…

İki okuyucum hemen birer istekte bulundu…

Birinci istek:

İlk yazımdaki 'Kentte gittikçe yoğunlaşan araç trafiği sıkışıklığı, kentsel dönüşüm ve imar planlarının kenti güzelleştirmek, yaşamı kolaylaştırmak, ulaşımı rahatlatmak yerine inşaat rantına göre düzenlenmesi için yaratılan algıların' ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesini istedi.

Bu konu belediyelerin, kent dinamiklerinin ve uzmanların katıldığı bir çalıştayda masaya yatırılmalı öncelikle.

Tabii bu konuda yazılacak, çizilecek çok şey var; kentimizin yepyeni bir imar planının tüm kenti kapsayacak bütüncül bir kentsel dönüşüm planlanarak yapılması gerekir.

İmar planları tüm kente rant sağlamalıdır; toplumun huzurlu, mutlu ve çağdaş bir ortamda yaşamasını sağlamalıdır…

Yalnızca bina yaparak kenti geliştiremezsiniz…

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ortak çalışıp tüm kenti gözetecek orta ve uzun vadeli bir program çerçevesinde koordineli yürümeli…

Trafik konusunda birkaç fikir sunayım:

Kent merkezini Güney-Kuzey doğrultuda Otoyola doğrudan bağlayacak en az iki kesintisiz transit bulvar açılması hem kent merkezini canlandırır hem de kent içindeki trafiği rahatlatır.

Bu Güney-Kuzey Bulvarları aynı zamanda sel baskınlarını da önler…

Üç önemli katlı kavşak; Sayapark Kavşağı, Mezarlık Kavşağı, Hal Kavşağı…

Bu kavşakların hızlı bir şekilde yapılması, Hüseyin Okan Merzeci Bulvarını kenti batıdan doğuya-doğudan batıya geçen bir ekspres bulvar durumuna getirir.

Yok eğer bu katlı kavşakların yapımına çok uzun süre sonra başlanacaksa, özellikle Sayapark kavşağı geçişi kolaylaştırıp hızlandıracak şekilde düzenlenebilir…

Kısa vadede yapılacak işler de var trafiği rahatlatmak için hem yayalar hem sürücüler hem de belediyeler tarafından…

Topluma taşıma duraklarının düzensizliği trafiği aksatan önemli bir etmen; bu düzensizliği yaratan araç sürücülerinin otobüs duraklarına ve yakınlarına park etmesi toplu taşıma araçlarının duraklara yanaşmasına engel oluyor…

Dolmuşlar ve özel halk otobüslerinin özellikle Yenişehir'den sonra duraklara uymaması…

Yayaların yaya geçitlerine uymaması…

Araç sürücülerinin yaya geçitlerinde yayalara yol vermemesi…

Araç sürücülerinin sürekli şerit değiştirmesi…

Motosikletlilerin, özellikle getir götürcülerin, televizyonda izledikleri motosiklet binicileri gibi atraksiyon yapması…

Çöp toplayan derme çatma araçların trafiği allak bullak etmesi…

İkinci istek:

Aziz Sancar gençlere 'günlük dedikodulardan uzak durun bilimle uğraşın' demişti.

Bu çerçevede her yazınızın sonunda Mersinli gençlere hatta tüm gençlere bir nasihatle bitirin diye yazdı bir okuyucum bana.

Gençlere:

Ulu Önder Atatürk'ün 'Bütün ümidim gençIiktedir!' sözünü iyi anlayın lütfen gençler.

Atamızın güvenini sarsmayın!


Hoşça kal Mersin, pazartesi yine buradayız kısmetse…

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page