top of page

TEFECİLERE MEYDAN VERME!

Bankalar kredi vermeyi kıstıkça, onların yerini TEFECİLER alacaktır.

Türkiye'nin içinde bulunduğu Ekonomik Krizden doğan ve ağırlaşarak sürmekte olan İŞ ve YAŞAM MALİYETİ KRİZİ Türkiye'deki birçok işyerinin ve hanenin finansmanını her geçen gün artarak zora sokmayı sürdürüyor.

İnsanların borçlarını ya da gereksinimlerini karşılamak için nakit desteği aradığı bir zamanda, tefeciler kurbanlarını arıyor olabilir, DİKKAT!

Kredi bağımlısı bir ülke olmamızın yanısıra halkımızda kredi bağımlısı durumuna geldi.

Bunun nedenini hemen her akşam bir sürü ekonomist açıklıyor...

Geldiğimiz nokta TASARRUF, yani KEMER SIKMA!

Siyasetçilerin hesapsız ve plansız yönetimleri, hatalı programlar ortaya koymaları, şatafatlı bir kamu toplumu, yatırımları bütçelerin çok üzerinde maliyetlerle yaptırmaları, yolsuzluklar, usulsüzlüklere, gereksiz lüks ürünlerin ithalatına izin verilmesi gibi unsurlar doğal olarak enflasyonu azdırıyor.

Sanki fazla para harcayan halkmış gibi reçete halka yazılıp acı ilaçlar halka kesiliyor.

Artık kendi yağıyla kavrulamıyor ne küçük, ne orta ölçekli şirketler...

Halkın zaten yağı emilmiş, ticaretle uğraşanların da yağları yanmış kurumuş artık.

Nakit diye inliyor insanlar.

Para muslukları açılsın, hiç olmazsa piyasalar canlansın...

Zaten enflasyon da düşürülemiyor.

Piyasalar canlansın, hiç olmazsa küçük esnaflar ve işletmeler para kazansın.

Günümüzde her şeyin maliyetini hesaplamak çok kolay.

Dengeyi sağlamak lazım.

Hükümet acı reçeteyi artık kaynağı belli olmayan para sahiplerine, yüksek fiyatlarla ihaleler alanlara, özel kanunlarla ve kararnamelerle vergileri silinen imtiyazlı gruplara yazsın ve acı ilaçları onlara içirsin.

Kommentare

Mit 0 von 5 Sternen bewertet.
Noch keine Ratings

Rating hinzufügen
bottom of page